Luna Kamerkoor

Concert Kanon Pokajanen, Pärt in Koepelkerk Arnhem door Luna Kamerkoor o.l.v. Wolfgang Lange

Tijdens het concert Kanon Pokajanen, Pärt, Koepelkerk Arnhem, 8 september 2023 (foto Marga te Woerd)

Het koor

Het Luna Kamerkoor, opgericht in 2012. is een projectkoor voor vergevorderde amateurzangers uit heel Nederland. De repetitieperiode per project is kort, meestal niet meer dan 5 à 6 zaterdagen. We streven ernaar om twee projecten per jaar te doen en elk programma drie keer uit te voeren. Qua repertoire richten we ons vooral op muziek vanaf de 19e eeuw. We hebben inmiddels 24 projecten uitgevoerd. Meer hierover is lezen op de pagina vorige projecten. Het koor repeteert in Utrecht.

Zoals Sweelinck al zei:

... er bestaat een zodanige wisselwerking tussen de muziek en ons gemoed, dat velen, die zoeken naar de essentie daarvan, tot het oordeel zijn gekomen dat zij vol welluidende samenklanken is, ja, dat het een zuivere harmonie is. De gehele Natuur zelf is in feite niets anders dan een volmaakte Muziek die de Schepper laat weerklinken in de oren van het menselijk verstand om die mens genoegen te verschaffen en van lieverlee aan zich te binden zoals we Hem ook met het oog waarnemen in de net goed georganiseerde orde, in de even goede getalsproporties en de net zo goed op elkaar afgestemde bewegingen en omwentelingen van de hemellichamen.

uit een Brief van J.P Sweelinck aan de Luisterrijke en Eerbare Heerschappen, mijne Heren Schout, Burgemeesters en Schepenen van de stad Amsterdam.