Programmering aangepast

De programmering voor het najaar van 2021 is aangepast. Er staat nu een project voor vrouwenkoor geprogrammeerd. Je kunt je hier aanmelden.

Joby Talbot - Path of Miracles

De geplande concerten voor dit project zijn uitgesteld naar 7, 8 en 9 mei en 25 juli 2021. De repetities worden, indien mogelijk, hervat in maart.

Vanaf 16 januari 2021 start Luna Kamerkoor weer met repetities voor het instuderen van het fantastische 17-stemmige werk van Joby Talbot, Path of Miracles. We zijn hiervoor nog op zoek naar zangers voor alle stemgroepen. U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier.

Path of Miracles is gecomponeerd door Joby Talbot (* 1971) en is geschreven in 2005 als opdrachtwerk op verzoek van het Engelse kamerkoor Tenebrae onder leiding van Nigel Short. De première zou plaatsvinden op 7 juli 2005 in London ware het niet dat op die dag de stad door bomaanslagen werd getroffen.  De aanslagen vonden plaats tijdens de bijeenkomst van de G8 in Schotland. Op de agenda stonden armoedebestrijding en problematiek omtrent het milieu. De Engelse premier Blair verliet de G8 gedurende de middag om naar Londen te reizen. De top vond echter wel gewoon doorgang en in de avond keerde ook Blair terug. De terroristische aanval kwam een dag nadat Londen gekozen werd als stad van de Olympische Zomerspelen van 2012. Deze verkiezing zorgde voor enige frictie in de Engels-Franse verhoudingen. Na de aanslagen maakte de frictie plaats voor broederschap. De première van Path of Miracles werd verschoven naar 17 juli en vond plaats in de St.Bartholomew-the-Great Church in London.

LEES MEER

Het koor

Het Luna Kamerkoor is opgericht in 2012 en is een projectkoor voor vergevorderde amateurzangers uit heel Nederland. De repetitieperiode is zeer kort, veelal zijn het niet meer dan 5 á 6 zaterdagen. Het streven is dat twee keer per jaar binnen één project het programma drie keer wordt uitgevoerd. De repertoirekeuze richt zich voornamelijk op muziek vanaf de 19e eeuw. Er zijn inmiddels zeventien projecten uitgevoerd. Meer hierover kunt u lezen op de pagina 'vorige projecten'. Het koor repeteert in Utrecht.

Financieel ondersteunen

Bent u fan van dit koor dan kunt u dit kamerkoor ook financieel ondersteunen door uw bijdrage te storten op de rekening van
Stichting Harmonia Mundi t.a.v. Luna Kamerkoor
NL65 INGB 0007 6574 85
Bij voorbaat mijn hartelijke dank,
Wolfgang Lange, initiator en dirigent.

ANBI-cultuurstatus

Stichting Harmonia Mundi heeft een ANBI-cultuurstatus. (nummer in het belastingregister: 800474235).
Een ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.
De statuten jaarrekeningen van de stichting kunt u hier vinden.

Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.
De projecten die de stichting realiseert voldoen aan deze voorwaarde.

Oproep

Het Luna Kamerkoor heeft veel plannen. Maar er moet ook veel (voor)werk gedaan worden. Wie mee wil werken aan de organisatie wat betreft concerten / administratie / pr / fondsenwerving en alles wat nog meer te doen valt: meld je bij Wolfgang via het contactformulier.