Programma zomer 2023

Vanaf 20 mei 2023 start Luna Kamerkoor onder leiding van Wolfgang Lange met een nieuw project voor gemengd koor. Centraal staat Arvo Pärts Kanon Pokajanen, gebaseerd op de Russisch-orthodoxe liturgie van de boetedoening uit de 6e eeuw. In deze prachtige compositie brengt Pärt deze oude teksten naar onze tijd.

De concerten vinden plaats op 8, 9 en 10 september 2023.

Voor dit project is nog plaats in alle stemgroepen. Meld je aan via de aanmeldpagina

 

Concerten Luna Kamerkoor - Pärt Kanon Pokajanen

Het koor

Het Luna Kamerkoor, opgericht in 2012, is een projectkoor voor vergevorderde amateurzangers uit heel Nederland. De repetitieperiode per project is zeer kort, meestal niet meer dan 6 á 7 zaterdagen. We streven ernaar om twee projecten per jaar te doen en elk programma drie keer uit te voeren. Qua repertoire richten we ons vooral op muziek vanaf de 19e eeuw. We hebben inmiddels 22 projecten uitgevoerd. Meer hierover is te lezen op de pagina 'vorige projecten'. Het koor repeteert in Utrecht.

Financieel ondersteunen

Ben je fan van dit koor? Dan kun je dit kamerkoor ook financieel ondersteunen met een bijdrage op de rekening van:
Stichting Harmonia Mundi
t.a.v. Luna Kamerkoor
NL65 INGB 0007 6574 85

Bij voorbaat hartelijk dank,
Wolfgang Lange, initiator en dirigent.

ANBI-cultuurstatus

Stichting Harmonia Mundi heeft een ANBI-cultuurstatus (registratienummer: 800474235). Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling.
De statuten en jaarrekeningen van Stichting Harmonia Mundi zijn in te zien en te downloaden.

Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als die zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.
De projecten die de stichting realiseert voldoen aan deze voorwaarde.

Oproep

Het Luna Kamerkoor heeft veel plannen. Maar er moet ook veel (voor)werk gedaan worden. Wil je meewerken aan de organisatie van concerten, administratie,  pr, fondsenwerving of andere taken en klussen? Meld je dan bij Wolfgang via het contactformulier.