ANBI

ANBI-cultuurstatus

Het Luna Kamerkoor is onderdeel van de Stichting Harmonia Mundi. Deze stichting heeft een ANBI-cultuurstatus (registratienummer: 800474235). Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als die zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. De projecten die de stichting realiseert voldoen aan deze voorwaarde.

Beleidsplan

De stichting voor kamermuziek Harmonia Mundi voert (kamermuziek)producties uit met buitengewoon repertoire. Vaak gaat het om nieuwe en weinig gespeelde werken componisten uit verschillende landen. Naast het Luna Kamerkoor is ook het Helios Ensemble onderdeel van de stichting. Het Helios ensemble begeleidt koren. 

Download

Beleidsplan Stichting Harmonia Mundi 2022-2026

Doelstelling

De doelstelling van de Stichting is om de belangstelling te bevorderen voor buitengewone kamermuziek en deze muziek op hoog niveau uit te voeren. Daarbij laat de stichting zich inspireren door muziek van de Renaissance tot de 21e eeuw. De projecten van de afgelopen jaren omvatten onder meer:

 • Joby Talbot, Path of Miracles: 2015 (Nederlandse première), 2017, 2019 en 2022
 • Thomas Tallis, Spem in alium: 2016
 • Alec Roth, Earthrise: 2016 (Nederlandse première)
 • Johann Sebastian Bach, Jesu, meine Freude: 2016
 • Frank Martin, Mis voor dubbelkoor: 2016
 • Johann Heinrich Rolle, Matthäus Passion: 2017 (voor het eerst in Nederland uitgevoerd)
 • Johann Heinrich Rolle, Lukas Passion: 2019 (voor het eerst live uitgevoerd sinds 1747)
 • Sergej Rachmaninov, Vespers: 2019
 • Arvo Pärt, Kanon Pokajanen: 2023

Zie voor een volledig overzicht de pagina Vorige Projecten

Financiën

Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid en stelt jaarlijks een begroting op met een overzicht van de te verwachten kosten en opbrengsten voor het komende jaar.

Aan het eind van het kalenderjaar stelt de Stichting een jaarrekening op die gecontroleerd wordt door het bestuur. De jaarrekeningen zijn openbaar en op deze pagina te downloaden.

De Stichting houdt een gedetailleerde administratie bij met daarin een overzicht van onkostenvergoedingen, fondsenwerving, kosten, inkomsten en vermogen. Het vermogen van de Stichting wordt volledig ingezet om de doelstellingen te behalen.

Bij opheffing van de Stichting zal het batig saldo volgens regelgeving en de statuten, aan een vergelijkbare ANBI worden besteed.

Bestuur | Statuten | Verslagen

Bestuur

 • Voorzitter – Esther de Graaf
 • Penningmeester – Trees Wesselingh
 • Secretaris – Paul Latour
 • Algemeen bestuurslid – Annette Kerkstra


Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van Stichting Harmonia Mundi is als volgt:

 • Het bestuur bestaat uit onbezoldigde leden.
 • De dirigent declareert zijn uren voor repetities en concerten via een factuur. De Stichting vergoedt de reiskosten van de dirigent.


Statuten


Jaarverslag

De Stichting doet jaarlijks verslag van de activiteiten. Ook worden belangrijke gegevens uit het beleidsplan op de website gepubliceerd.

Hoofdpunten uit het jaarverslag 2022

 • project XXI – Teacher and Pupil
  De repetities voor dit project hebben allemaal plaatsgevonden, maar het concert is geannuleerd omdat het ontbrak aan concertkwaliteit (nasleep corona)
  Evaluatie Teacher and Pupil
 • Nieuw Project XXI – Path of Miracles is met groot succes uitgevoerd op drie locaties m.m.v. enkele (semi-)professionele zangers. Deels gefinancierd door fondsen en subsidies
  Programmaboekje Path of Miracles


Jaarrekeningen